Menu

Regler

 

Regler for brug af SIK Fitness

Vi vil sikre os, at det er behageligt at være i bygningen og alle får en god oplevelse. Derfor er det vigtigt, at alle regler overholdes.

 Overtrædelse af reglerne KAN medføre bortvisning.

 • Du må kun bruge INDENDØRSSKO i lokalerne. UDENDØRSSKO skal aftages i entre.
 • Der er kun adgang for medlemmer, der har en gyldig nøglebrik udleveret. Du må derfor ikke lukke nogen ind eller tage nogen med ind.
 • Nøglebrikken skal vises på forlangende. Vi skal vide , hvem der er i bygningen, derfor skal du have nøglebrikken med ind i lokalet ved ankomst. Mister du nøglebrikken, har du pligt til, straks at meddele det på kasserer@gmail.com, en ny koster 100 kr.
 • Der er åbent mellem kl. 05.00 – 22.00 og du skal ”chippe” dig ind på tastaturet til højre.
 • Der er kun adgang for personer fra 15 år.
 • Der er røgforbud på hele matriklen, ophold dig kun kort tid i gården, og ikke højrøstede, VI SKAL TAGE HENSYN TIL VORES NABOER.
 • Ingen cykler i gården eller andet transportmiddel. Cykel-parkering bag busstoppestedet. Biler henvises til P-plads ved hallen eller bag skolen.
 • Telefoner skal stå på lydløs. Der må ikke tages billeder i lokalerne.
 • Maskinerne må kun anvendes til det, de er beregnet til.
 • Pause må ikke holdes på maskinerne. Gå væk, så andre kan komme til.
 • Der er ikke musik i lokalet. Skal du høre musik brug dine høretelefoner.
 • Kun plastik flasker må anvendes i lokalerne.
 • Al træning sker på eget ansvar.
 • Der vil være en instruktør/eller vejleder tilstede nogle gange. Se skemaet der hænger på opslagstavlen i hygge rummet.
 • Lokalerne er videoovervåget.
 • Bare fødder og bar overkrop er ikke tilladt. Sømmelig påklædning.
 • Ryd op efter dig, vægte skal tages af stænger og hænges på plads.
 • Når du forlader bygningen som sidste person, skal du sikre at vinduer er lukket og lyset er slukket.

Tag hensyn til hinanden og hjælp til at fitness centret fungerer, således at alle får en god træningsoplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Luk