Menu

Beretning for gymnastik 2018

image
22. januar 2019 kl. 09:36

Gymnastik-og fitness afdelingen

Louise Dam          26 78 74 41                     Lisbeth Dahl          24 22 35 58

Charlotte Koefoed 29 65 49 85

                                           

ÅRSBERETNING FOR SVANEKE GYMNASTIK OG FITNESS 2018

 

2018 har været et godt år for Svaneke gymnastik og fitness. En ny god sæson er i gang med både gengangere og nytilkomne blandt instruktørerne.

 

Til forårsopvisningen i Åkirkeby havde vi 5 hold på gulvet – Rytmisk 1 og Rytmisk 2, Juniorholdet, Spring og Tons samt ”ChriLi” - med stor opbakning til indmarch og opvisninger. Godt at mærke gymnaster og forældre bakker op. Alle hold fik stor ros for deres opvisninger.

 

Vores lokale opvisning blev som tidligere år afholdt Palmesøndag. En rigtig god dag med stor tilslutning. Indtægterne fra indgang, lotteri og kage/kaffe salg på denne dag er af stor betydning for hvad vi kan gøre af indkøb i løbet af sæsonen.

Udover vores egne hold havde vi besøg af DGI 10-13 og DGI Junior samt gæsteholdet ”HjemVe”. Sidstnævnte er et hold af bornholmske piger som nu bor i København. Alle hold var enormt dygtige og en dejlig inspiration. På både 10-13 og Junior holdet har vi lokale gymnaster med.

 

En stor TAK til alle vores hjælpere til sådan et arrangement – de der hjælper med at samle gaver ind, kommer og stiller op om morgenen, står ved indgang, bager kager, sælger kager og meget andet. Dejligt at have den opbakning – det er altid sjovere at løfte i flok. Der opstår en dejlig klub ånd sådan en søndag morgen hvor der stilles op, og store som små hjælper og alle er forventningsfulde. Også en stor TAK til de sponsorer der år efter år giver gaver til det kinesiske lotteri.

 

Som afslutningsarrangement mødtes alle instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer i hallen, hvor vi havde Karen Margrethe Hansen Bager til at undervise os i ”SmartTraining” (hjernegymnastik). Det var så sjovt, og måske en aktivitet vi skal have i vores regi på et tidspunkt?

Derefter gik vi i klubhuset hvor vi spiste pizza og fik drøftet sæsonen.

 

Til den nye sæson 2018/2019 har vi været så heldige at de fleste instruktører vil være med endnu en sæson. Og vi har fået nye instruktører, hvoraf nogle endda er kommet selv. Så dejligt.

Vores ”Motion om dagen” har vi valgt ikke at tilbyde i år. Et hold som ellers har kørt i rigtig mange år. Vi synes at tilslutningen var blevet for lille, og vi har fået flere andre gode tilbud til voksne.

 

Igen i år havde vi et instruktøropstartsmøde, hvor vi snakkede med instruktører og hjælpere på alle hold. Vores erfaring er at det giver en god start og en god sæson, at få afklaret forventninger til hinanden på holdet, til instruktørerne og til os som udvalg.

 

Sæson 2018/2019 har vi følgende hold med i alt ca. 200 medlemmer.

Familie holdet                    Karina og Kasper Juel Berg

Krudtugler                          Silke Svane Franson og Johanne S. Koefoed, Freja og Johanne

Rytmisk 1                           Louise Dam, Lærke, Clara og Astrid

Rytmisk 2                           Charlotte S. Koefoed, Ester og Ingrid

Spring og Tons                   Jens Jørgensen og Cecilie Mattson, Hannah, Kamille-My, Fabian

Junior                                  Iben Skovgaard og Louise Dam

CrossGym                           Peter og Marlene Kofoed-Dam og Morten B. J, samt børnepassere

ChriLi                                 Linda Lassen og Christina Vesth Jørgensen (PIF)

Groove                                Karin Sommer Ranthe

Yoga                                   Susan og Torben Hannesbo

Pilates                                 Laura Sommer Jespersen

Gymnastik for mænd         Allan Pedersen

skal være sjovt

 

CrossGym fortsætter som en fortsat succes med sen eftermiddagstræning og børnepasning med næsten 40 deltagere.

Groove er på sit andet år en kæmpe succes med 35 damer tilmeldt.

Derudover har vi i år fået et Pilates hold som træner lørdag formiddag og også et Yoga hold. Dejligt når instruktører kommer og melder sig på banen.

”ChriLi” som er vores opvisningsdamehold, kører godt. Det er et samarbejde mellem Poulsker IF og Svaneke IK. Navnet kommer af, at instruktørerne hedder Christina og Linda.

I oktober havde Svaneke Idrætsklub igen meldt sig til ”Knæk Cancer” sammen med SÅN og Svaneke skytteforening. Der blev samlet kr. 10.000,- ind til det gode formål. Der foregik noget både indenfor i hallen – udenfor på baner og stier og under hallen i skydekælderen.

Vores instruktører stillede op til flere af aktiviteterne, som hver kostede kr. 20,-.

Det summede af aktivitet fra kl. 9-18.

 

I gymnastik- og fitnessudvalget takker vi for hjælp og støtte fra alle vores samarbejdspartnere, sponsorer, Bornholms Tidende som møder op til vores arrangementer og SIKs bestyrelse for god opbakning. En særlig stor TAK til Søren for altid at ville hjælpe.

En stor tak til alle instruktører/hjælpeinstruktører – uden jer havde vi ikke nogen afdeling.

Endnu en sæson har vores ungdomsmedlemmer nydt godt af frugten fra Dagli’ Brugsen Svaneke. Meget flot og vi takker for opbakningen.

 

På gymnastik- og fitnessudvalgets vegne

Charlotte S. Koefoed

Januar 2019