Menu

Beretning for 2019

Louise Dam          26 78 74 41                    

Lisbeth Dahl          24 22 35 58

Charlotte Koefoed 29 65 49 85

                                           

ÅRSBERETNING FOR SVANEKE GYMNASTIK OG FITNESS 2019

 

2019 har været et rigtigt godt år for Svaneke gymnastik og fitness.

 

Til forårsopvisningen i Åkirkeby havde vi 4 hold på gulvet – Rytmisk 1 og Rytmisk 2, Juniorholdet, og ”ChriLi”.

Ved samme lejlighed fik vi i gymnastikudvalget overrakt vandrepokalen for ”Veludført arbejde”.

Dejligt at der bliver lagt mærke til vores tiltag i vores lille forening.

Vores lokale opvisning blev som tidligere år afholdt Palmesøndag. En rigtig god dag med stor tilslutning. Indtægterne fra indgang, lotteri og kage/kaffe salg har stor betydning for hvad vi kan gøre af indkøb i løbet af sæsonen.

Udover vores egne hold havde vi besøg af DGI Junior samt gæsteholdet ”HjemVe”. Sidstnævnte er et hold af bornholmske piger som nu bor i København. Alle hold var enormt dygtige og en dejlig inspiration. På DGIs landsdelshold deltager også Svaneke gymnaster.

En stor TAK til alle vores hjælpere til sådan et arrangement – de der hjælper med at samle gaver ind, kommer og stiller op om morgenen, står ved indgang, bager kager, sælger kager og meget andet. Dejligt at have den opbakning – det er altid sjovere at løfte i flok. Der opstår en dejlig klub ånd sådan en søndag morgen hvor der stilles op, og store som små hjælper og alle er forventningsfulde. Også en stor TAK til de sponsorer der år efter år giver gaver til det kinesiske lotteri.

Som afslutningsarrangement mødtes alle instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer til naturtræning. Det var Morten Bach Jørgensen, som også er Cross instruktør, som havde været på kursus i naturtræning. Han var med på at bruge os som ”prøvekaniner”. Det er en træningsform hvor alle kan være med – unge som gamle og som vi gerne vil kunne tilbyde i Svaneke Idrætsklub. Men Mortens ønske er, at der skal være flere instruktører end kun én.

Efter en dejlig runde i naturen samledes vi i klubhuset, hvor vi spiste pizza og fik drøftet sæsonen, der var gået.

Vores mangeårige instruktør Iben Vibe Skovgaard fik Unge-25 prisen ved DGI Bornholms årsmøde efter indstilling af gymnastik- og fitness udvalget i Svaneke. Iben har altid gået til gymnastik, er glad og positiv og hun brænder for gymnastik. Hun kræver noget af sine gymnaster og også af sig selv.

Et stort og velfortjent tillykke til Iben, som i øvrigt i denne sæson også er instruktør på DGI´s 10-13 landsdelshold.

 

Til den nye sæson 2019/2020 har vi været så heldige at de fleste instruktører vil være med endnu en sæson. Og vi har fået nye instruktører. Så dejligt.

Igen i år havde vi et instruktøropstartsmøde, hvor vi snakkede med instruktører og hjælpere på alle hold. Vores erfaring er at det giver en god start og en god sæson, at få afklaret forventninger til hinanden på holdet, til instruktørerne og til os som udvalg.

Vi har haft 8 hjælpere afsted på ”minihjælper” kursus, og hjælpeinstruktør 1 og 2. Alle kurser blev tilbudt på Bornholm.

 

Vi har fået mange tilbud til voksne og ”gymnastik for mænd skal være sjovt” er nu opdelt i 2 hold for at der er plads til alle.

Vores Groove hold er lukket for flere deltagere. Her kommer damer selv fra Aakirkeby.

Lørdag morgen skiftes 3 instruktører til at have Floor Fitness – en god måde at fordele opgaven på.

Vores nye tiltag: Krudtuglespring” er blevet en kæmpe succes hvor vi har måtte lukke for flere deltagere. Det samme har gjort sig gældende for ”Spring og Tons”.

Det kniber dog med at få pigegymnasterne frem i årgangene 0.-5. klasse.

Der har været indkøb af håndvægte, et ønske fra Cross hvor Dagligbrugsen har sponsoreret en indkøbsvogn til opbevaring og transport ind og ud af redskabsrummet.

Desuden er der købt en bænk/balancebom samt nogle håndredskaber til juniorholdet.

 

Sæson 2019/2020 har vi følgende hold:

Familie holdet                     Signe Kühle

Krudtuglespring                 Karina Juel Berg, Niklas Blangsted, Mathilde, Cecilie og Johanne   

Rytmisk 1                           Louise Dam, Clara

Rytmisk 2                           Natalie Chaviv, Ester, Ingrid og Astrid

Spring og Tons                   Jens Jørgensen og Cecilie Mattson, Hannah, Ellen og Jenesa

Junior                                  Iben Skovgaard og Louise Dam

CrossGym                           Peter og Marlene Kofoed-Dam, Morten Bach Jørgensen + børnepassere

ChriLi                                 Linda Lassen og Christina Vesth Jørgensen (PIF)

Groove                                Karin Sommer Ranthe

Yoga                                   Susan og Torben Hannesbo

Floor Fitness                       Laura Sommer Jespersen, Pia Holm, Signe Kühle

Gymnastik for mænd         Allan Pedersen og Lars Juhl Hansen

 

Vi har været heldige at få et stort tilskud fra DGI Fonden til indkøb af nedspringsmåtter.

De bliver leveret i starten af februar og dem skal vi have fundet plads til.

 

I oktober havde Svaneke Idrætsklub igen meldt sig til ”Knæk Cancer” sammen med SÅN og Svaneke skytteforening. Der blev samlet kr. 10.000,- ind til det gode formål. Der foregik noget både indenfor i hallen – udenfor på baner og stier og under hallen i skydekælderen.

Vores instruktører stillede op til flere af aktiviteterne, som hver kostede kr. 20,-.

Det summede af aktivitet hele dagen.

 

I gymnastik- og fitnessudvalget takker vi for hjælp og støtte fra alle vores samarbejdspartnere, sponsorer, Bornholms Tidende som møder op til vores arrangementer og SIKs bestyrelse for god opbakning. En særlig stor TAK til Søren for altid at ville hjælpe.

En stor tak til alle instruktører/hjælpeinstruktører – uden jer havde vi ikke nogen afdeling.

Endnu en sæson har vores ungdomsmedlemmer nydt godt af frugten fra Dagli’ Brugsen Svaneke. Tusind tak – lækkert at slutte træningen med et stykke frugt.

 

 

På gymnastik- og fitnessudvalgets vegne

 

Charlotte S. Koefoed

 

Januar 2020