Menu

Beretning for 2017

Gymnastik-og fitness afdelingen

 

Louise Dam          26 78 74 41                     Lisbeth Dahl          24 22 35 58

Charlotte Koefoed 29 65 49 85

                                           

ÅRSBERETNING FOR SVANEKE GYMNASTIK OG FITNESS 2017

 

2017 har været et godt år for Svaneke gymnastik og fitness. En god sæson er blevet afløst af en ny god sæson med mange gengangere blandt instruktørerne og rigtig god opbakning til holdene.

 

Til Forårsopvisningen i Åkirkeby havde vi 4 hold på gulvet – Rytmisk 1 og 2, Juniorholdet og Østholdet - med stor opbakning til indmarch og opvisninger. Godt at mærke gymnaster og forældre bakker op. Alle hold fik stor ros for deres opvisninger.

Østholdet (samarbejde mellem Poulsker, Nexø og Svaneke) slog alle rekorder med over 60 gymnaster.

 

Vores lokale opvisning blev som tidligere år afholdt Palmesøndag. Endnu engang lykkedes det os at skabe en rigtig god gymnastikopvisning. Fra start til slut summede en flot besøgt opvisning af energi og god opbakning til alle hold. Vi havde selv 9 hold på gulvet, så det blev rigtig meget en lokalopvisning. Alle hold lavede nogle skønne opvisninger med sjove indslag.

Derudover havde vi besøg af 2 skolehold fra Svaneke Friskole samt DGI´s Juniorhold.

 

En stor TAK til alle vores hjælpere til sådan et arrangement – de der hjælper med at samle gaver ind, kommer og stiller op om morgenen, står ved indgang, bager kager, sælger kager og meget andet. Dejligt at have den opbakning – det er altid sjovere at løfte i flok. Der opstår en dejlig klub ånd sådan en søndag morgen hvor der stilles op, og store som små hjælper og alle er forventningsfulde. Også en stor TAK til de sponsorer der år efter år giver gaver til det kinesiske lotteri.

 

Som afslutningsarrangement mødtes alle instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer i hallen, hvor vi havde ”Prøv din kollegas hold” for derefter at gå i klublokalet og spise pizza og få drøftet sæsonen.

 

Til den nye sæson 2017/2018 har vi været så heldige at de fleste instruktører ville være med endnu en sæson. Vi havde dog lidt udfordringer med et par hjælpeinstruktører som i sæsonstart valgte at tage på efterskole.  Generelt er det lidt svært at skaffe nok instruktører til vores børnehold. Vi skal passe på vores instruktører og ikke gøre os for sårbare, så for få trækker for stort et læs. Det er godt at have en stor hjælpeinstruktørskare at kunne trække på, men samtidig skal alle også have en opgave.

Igen i år havde vi et instruktøropstartsmøde, hvor vi snakkede med instruktører og hjælpere på alle hold. Vores erfaring er at det giver en god start og en god sæson at få afklaret forventninger til hinanden på holdet, til instruktørerne og til os som udvalg.

 

Sæson 2017/2018 har vi følgende hold med i alt ca. 200 medlemmer – igen i år en fremgang.

 

 

Svaneke Tumlings              Signe Kühle, Esther og Ingrid

Rytmisk 1                           Louise Dam, Karla og Rebecca

Rytmisk 2                           Iben Skovgaard og Katrine Brandt

Spring og Tons                   Jens Jørgensen og Cecilie Mattson, Lærke og Hannah

Junior                                  Louise Dam og Regitze Womb-Olsen

CrossGym                           Peter og Marlene Kofoed-Dam og Morten B. J, samt børnepassere

ChriLi                                 Linda Lassen og Christina Vesth Jørgensen (PIF)

Groove                                Karin Sommer Ranthe

Motion om dagen               Lilian Jensen

Gymnastik for mænd         Allan Pedersen

skal være sjovt

 

CrossGym fortsætter som en fortsat succes med sen eftermiddagstræning og børnepasning med ca 30 deltagere.

Vores nye tiltag Groove er blevet en kæmpesucces med godt 30 kvinder, og har tiltrukket nye medlemmer. Vi har haft Karin på certificeret Groove uddannelse i København.

Vores rytmiske damehold Østholdet, som var et samarbejde mellem Nexø, Poulsker og Svaneke er efter 3 sæsoner opløst, og i stedet samarbejder vi nu med Poulsker om holdet ”ChriLi”.

Desværre rejste vores Parkour instruktør til Sjælland, så det har vi ikke kunnet tilbyde i år.

 

I oktober havde Svaneke Idrætsklub meldt sig til ”Knæk Cancer” sammen med SÅN og Svaneke skytteforening. Der blev samlet næsten kr. 10.000,- ind til det gode formål. Der foregik noget både indenfor i hallen – udenfor på baner og stier og under hallen i skydekælderen.

Vores instruktører stillede op til flere af aktiviteterne, som hver kostede kr. 20,-.

Det summede af aktivitet fra kl. 9-18.

 

I gymnastik- og fitnessudvalget takker vi for hjælp og støtte fra alle vores samarbejdspartnere, sponsorer, Bornholms Tidende som møder op til vores arrangementer og SIKs bestyrelse for god opbakning. En særlig stor TAK til Søren for altid at ville hjælpe.

En stor tak til alle instruktører/hjælpeinstruktører – uden jer havde vi ikke nogen afdeling.

Endnu en sæson har vores ungdomsmedlemmer nydt godt af frugten fra Dagli’ Brugsen Svaneke. Meget flot og vi takker for opbakningen.

 

 

På gymnastik- og fitnessudvalgets vegne

 

Lisbeth Dahl og Charlotte S. Koefoed

 

Januar 2018